© copyright Terreinrijden.nl & Quercus b.v.  ~ Het rijden op de op deze site vermelde terreinen geschiedt voor geheel eigen verantwoording. Het betreden van verboden of gevaarlijke terreinen is geheel op eigen risico.

terreinrijden.nl

De groene code

Algemeen

Eén van de voordelen van het bezit van een 4x4-voertuig is dat je de mogelijkheid hebt om op plekken te komen, die voor andere mensen moeilijk te bereiken zijn. Als je dit ook in de toekomst wil blijven doen, zal je je moeten realiseren dat dit uitsluitend haalbaar is als je je bewust bent van het feit dat er zo voorzichtig mogelijk moet worden omgegaan met natuur en millieu. Dit kunnen wij (mede) bereiken door ons als 4x4-rijders aan een aantal regels te houden en anderen, die deze regels niet respecteren, of aan wie deze regels nog niet bekend zijn, hierop te attenderen. Gezien het feit dat in de voorgaande jaren de beschikbaarheid van 4x4-terreinen, of mogelijkheden tot het beoefenen van de 4x4-sport alleen maar zijn afgenomen, kan alleen een serieuze naleving van de regels van de groene code hierin verandering brengen !!! Wat velen zich niet realiseren is dat het 4x4 rijden een voorrecht is, waar we erg zuinig op moeten zijn. Als wij onze 4x4-activiteiten niet bewust onderbouwen, ondergraven wij daarmee de 4x4- mogelijkheden voor de toekomst. De FNTC heeft zich onder andere tot doel gesteld het imago van de 4x4-sport te verbeteren en door het promoten van de groene code wil men gemeentes en provincies ervan overtuigen, dat het intrekken en weigeren van vergunningen met betrekking tot plaatsen waar de 4x4-sport kan worden beoefend, vaak niet terecht zijn geweest. Ook streeft men ernaar om (permanente) toestemming te verkrijgen voor nieuwe terreinen, waarbij het gebruik door de FNTC zal worden gecoördineerd.

De groene Code op afgesloten terrein

- Volg altijd de aanwijzingen van de organisatie op - Rijd rustig en beheerst - Volg de aangegeven route - Ben je genoodzaakt een omleiding te volgen, vermijd de begroeide gedeelten - Veroorzaak geen onnodig lawaai - Laat geen rommel achter - Veroorzaak geen hinder voor andere bezoekers - Zorg voor een olie- en vetvrije terreinwagen - Zorg bij reparaties te velde voor een vloeistofdichte ondergrond - Zorg bij het verlaten van het terrein dat de verlichting en nummerplaat voldoen aan de wettelijke verkeerseisen - Zorg er voor dat uw banden geen overlast bezorgen aan het overige wegverkeer

Groene Code op onverharde wegen

Ga alleen daar rijden waar dit is toegestaan. Maak uitsluitend gebruik van bestaande routes. Belangrijk is je vooraf te oriënteren (via landkaarten en/of informatie) op routes waar het (4x4) rijden toegestaan en mogelijk is. Wijk niet af van bestaande routes en ga beslist geen eigen routes creëren door van de bestaande routes af te gaan. Uw sporen zullen namelijk weer door anderen worden gevolgd, waardoor onnodige schade aan de natuur zal worden toegebracht. Respecteer natuur en millieu. Wees extra voorzichtig en schenk extra aandacht aan wild met jongen. Voorkom schade aan jonge aanwas (bomen en planten). Let op brandgevaar. Laat geen vuil of afval achter in de natuur. Zorg dat uw auto vrij is van olie- en vetresten. Zorg bij reparaties te velde voor een vloeistofdichte ondergrond. Respecteer de rechten van derden. Open geen hekken e.d. die kennelijk tot doel hebben om passanten te weren. Respecteer de verkeersregels, verkeersborden, verkeerstekens en andere weggebruikers. Juist door het niet opvolgen van de basis verkeersregels ontstaan vaak irritaties van andere weggebruikers. Geef geen aanleiding tot overlast aan: fietsers, wandelaars, ruiters, boeren en bewoners van de streek waar u doorheen rijdt. Geef, waar nodig, deze mensen extra ruimte of verminder uw snelheid. Pas uw snelheid aan, voorkom onnodige stofwolken of opspattend water en/of modder. Veroorzaak geen hinder (o.a. geluidshinder) voor anderen. Een vriendelijke groet tijdens het passeren doet veel goed.

Consequenties van de Groene Code

Mede gezien het bovenstaande is het belangrijk dat alle beoefenaars van de 4x4-sport zich achter de regels van de Groene Code stellen en dat zij deze regels ook zullen uitdragen aan anderen. Clubs die aangesloten zijn bij de FNTC dienen er op toe te zien dat de regels met betrekking tot de Groene Code strikt worden nageleefd. Ook dienen deze clubs zich bewust te zijn van het feit dat zij als organisatoren geen evenementen kunnen organiseren die in zijn geheel of in onderdelen indruisen tegen de regels van de Groene Code. Clubs dienen maatregelen te nemen tegen leden die de regels van de Groene Code niet naleven tijdens een evenement waaraan wordt deelgenomen. Het verdient aanbeveling om alle deelnemers vooraf te informeren dat het betreffende evenement zal worden verreden volgens de regels van de Groene Code en dat bij incorrect gedrag sancties het gevolg kunnen zijn. Het moet duidelijk zijn dat de aard van de sanctie dient af te hangen van het feit of het incorrect gedrag een gevolg is van bewust of onbewust gedrag. Met toestemming overgenomen van de inmiddels niet meer actieve Federatie Nederlandse Terreinwagenclubs (FNTC)
Home 4X4 terreinen Tips & materialen Reizen & Cursussen Ondersteboven Internationaal De groene code Links De groene code
© copyright Terreinrijden.nl & Quercus b.v. Het rijden op de op deze site vermelde terreinen geschiedt voor eigen verantwoording. Het betreden van verboden of gevaarlijke terreinen is geheel op eigen risico.
SITE MENU

terreinrijden.nl

De groene code

Algemeen

Eén van de voordelen van het bezit van een 4x4- voertuig is dat je de mogelijkheid hebt om op plekken te komen, die voor andere mensen moeilijk te bereiken zijn. Als je dit ook in de toekomst wil blijven doen, zal je je moeten realiseren dat dit uitsluitend haalbaar is als je je bewust bent van het feit dat er zo voorzichtig mogelijk moet worden omgegaan met natuur en millieu. Dit kunnen wij (mede) bereiken door ons als 4x4-rijders aan een aantal regels te houden en anderen, die deze regels niet respecteren, of aan wie deze regels nog niet bekend zijn, hierop te attenderen. Gezien het feit dat in de voorgaande jaren de beschikbaarheid van 4x4-terreinen, of mogelijkheden tot het beoefenen van de 4x4-sport alleen maar zijn afgenomen, kan alleen een serieuze naleving van de regels van de groene code hierin verandering brengen !!! Wat velen zich niet realiseren is dat het 4x4 rijden een voorrecht is, waar we erg zuinig op moeten zijn. Als wij onze 4x4-activiteiten niet bewust onderbouwen, ondergraven wij daarmee de 4x4- mogelijkheden voor de toekomst. De FNTC heeft zich onder andere tot doel gesteld het imago van de 4x4- sport te verbeteren en door het promoten van de groene code wil men gemeentes en provincies ervan overtuigen, dat het intrekken en weigeren van vergunningen met betrekking tot plaatsen waar de 4x4-sport kan worden beoefend, vaak niet terecht zijn geweest. Ook streeft men ernaar om (permanente) toestemming te verkrijgen voor nieuwe terreinen, waarbij het gebruik door de FNTC zal worden gecoördineerd.

De groene Code op afgesloten

terrein

- Volg altijd de aanwijzingen van de organisatie op - Rijd rustig en beheerst - Volg de aangegeven route - Ben je genoodzaakt een omleiding te volgen, vermijd de begroeide gedeelten - Veroorzaak geen onnodig lawaai - Laat geen rommel achter - Veroorzaak geen hinder voor andere bezoekers - Zorg voor een olie- en vetvrije terreinwagen - Zorg bij reparaties te velde voor een vloeistofdichte ondergrond - Zorg bij het verlaten van het terrein dat de verlichting en nummerplaat voldoen aan de wettelijke verkeerseisen - Zorg er voor dat uw banden geen overlast bezorgen aan het overige wegverkeer

Groene Code op onverharde wegen

Ga alleen daar rijden waar dit is toegestaan. Maak uitsluitend gebruik van bestaande routes. Belangrijk is je vooraf te oriënteren (via landkaarten en/of informatie) op routes waar het (4x4) rijden toegestaan en mogelijk is. Wijk niet af van bestaande routes en ga beslist geen eigen routes creëren door van de bestaande routes af te gaan. Uw sporen zullen namelijk weer door anderen worden gevolgd, waardoor onnodige schade aan de natuur zal worden toegebracht. Respecteer natuur en millieu. Wees extra voorzichtig en schenk extra aandacht aan wild met jongen. Voorkom schade aan jonge aanwas (bomen en planten). Let op brandgevaar. Laat geen vuil of afval achter in de natuur. Zorg dat uw auto vrij is van olie- en vetresten. Zorg bij reparaties te velde voor een vloeistofdichte ondergrond. Respecteer de rechten van derden. Open geen hekken e.d. die kennelijk tot doel hebben om passanten te weren. Respecteer de verkeersregels, verkeersborden, verkeerstekens en andere weggebruikers. Juist door het niet opvolgen van de basis verkeersregels ontstaan vaak irritaties van andere weggebruikers. Geef geen aanleiding tot overlast aan: fietsers, wandelaars, ruiters, boeren en bewoners van de streek waar u doorheen rijdt. Geef, waar nodig, deze mensen extra ruimte of verminder uw snelheid. Pas uw snelheid aan, voorkom onnodige stofwolken of opspattend water en/of modder. Veroorzaak geen hinder (o.a. geluidshinder) voor anderen. Een vriendelijke groet tijdens het passeren doet veel goed.

Consequenties van de Groene Code

Mede gezien het bovenstaande is het belangrijk dat alle beoefenaars van de 4x4-sport zich achter de regels van de Groene Code stellen en dat zij deze regels ook zullen uitdragen aan anderen. Clubs die aangesloten zijn bij de FNTC dienen er op toe te zien dat de regels met betrekking tot de Groene Code strikt worden nageleefd. Ook dienen deze clubs zich bewust te zijn van het feit dat zij als organisatoren geen evenementen kunnen organiseren die in zijn geheel of in onderdelen indruisen tegen de regels van de Groene Code. Clubs dienen maatregelen te nemen tegen leden die de regels van de Groene Code niet naleven tijdens een evenement waaraan wordt deelgenomen. Het verdient aanbeveling om alle deelnemers vooraf te informeren dat het betreffende evenement zal worden verreden volgens de regels van de Groene Code en dat bij incorrect gedrag sancties het gevolg kunnen zijn. Het moet duidelijk zijn dat de aard van de sanctie dient af te hangen van het feit of het incorrect gedrag een gevolg is van bewust of onbewust gedrag. Met toestemming overgenomen van de inmiddels niet meer actieve Federatie Nederlandse Terreinwagenclubs (FNTC)